Kontakt

091/309 47 90

01/309 47 90

01/309 47 91

dekris.usluge@gmail.com

             radno vrijeme

                08:00-16:00